Uluslararası Taşıt Belgesi (2013)

Uluslararası Taşıt Belgesi (Ruhsat):Uluslararası Taşıt Belgesi, 27.10.1999 tarihli 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na istinaden çıkarılmış, 07.10.2009 tarih ve 27369 Mük. Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Gümrük Yönetmeliği’nin 376/d maddesinde verilen tanım doğrultusunda 

düzenlenen, taşıtları ile yurtdışına çıkış yapan vatandaşlarımızın, sahiplik belgelerinin yabancı ülkelerde anlaşılabilmesi ve tanınabilmesini sağlayan, 24.04.1926 tarihinde Paris’te, o zamanki adı Milletler Cemiyeti olan Birleşmiş Milletler nezdinde imzalanan “Uluslararası Motorlu Trafik Sözleşmesi” ‘nde tarif edildiği şekilde Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu tarafından düzenlenen Uluslararası Sözleşmeye taraf tüm ülke topraklarında, verildiği tarihten itibaren 1 sene geçerli belgedir. Fiyatı: 100,00TL dir.

Uluslararası Sürücü Belgesi ( Beynelmilel / Ehliyet ):

Uluslararası Sürücü Belgesi (IDP), 19 Eylül 1949’da Cenevre’de imzalanan “Uluslararası Karayolu Trafiği Sözleşmesi” doğrultusunda düzenlenen, vatandaşların ikamet ettikleri ülke dışında sorunsuz taşıt kullanabilmelerini sağlayan belgedir.


Belgenin ülkemizdeki düzenleme yetkisi; 18.10.1983 tarih ve 18195 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan, 2918 sayılı Trafik Kanunu 38/son maddesi ve bu kanuna istinaden çıkarılmış, 18.07.1997 tarih ve 23053 Mük. Resmi Gazete’de yayınlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 80nci maddesine göre Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu’na verilmiştir.

1 yıllık süre ile geçerli olan belgenin şekli, içeriği ve süresi 200’ e yakın ülkenin taraf olduğu Uluslararası Anlaşmalarla standartlaştırılmıştır. Bu işlemde, en az 1 yıl geçerliliği olan Ulusal Sürücü Belgesinin aslı kesinlikle görülmelidir.


Belge için gerekli evrak;
T.C.Vatandaşları İçin
-Sürücü Belgesi aslı,

-TC kimlik numarası, (Ehliyetinde T.C. Kimlik numarası yazmayan müracaat sahiplerinin kimlik aslı veya fotokopisini ibraz etmeleri gerekmektedir)

-2 Fotoğraf

Yabancı Uyruklu Vatandaşlar İçin
-Sürücü Belgesi aslı,

-2 Fotoğraf,

-Sürücü Belgesinin Diplomatik Temsilcilik (Konsolosluk veya Büyükelçilik) Onaylı Tercüme

Uluslararasi Sürücü Belgesi, ilgili Uluslararasi Anlaşma geregi, düzenlendiği ülkede geçersizdir. Bu belge Uluslararası anlaşmaya taraf pek çok dünya ülkesinde geçerlidir. Bunun tek şartı, o ülkede turist olarak bulunmak ve daimi ikametinin olmamasıdır.
Belgenin geçerliliği düzenlendiği tarihten itibaren 1 yıldır. Bu sebeple ibraz edilen sürücü belgesinin de en az 1 yıl geçerliliği olması istenir.
Devletin mali mevzuatina göre, Uluslararası Sürücü Belgesinin harç tutarları her sene başında yeniden düzenlenmektedir. Ayni mevzuata göre; belgenin yenilenmesi için eskisini iade edenlere harç indirimi uygulanabilmektedir.
İlk Alım Ehliyet Harç KDV TOPLAM
105,42 222,40 18,98 346,80 TL.
Yenileme Ehliyet Harç KDV TOPLAM
105,42 55,60 18,98 180,00 TL.
Not : Belge ücretleri ödemeleri İstanbul ve Ankara Bürosu dışında kredi kartı ile yapılamamaktadır!
Uluslararası Araç Sigorta Belgesi ( Green Card ):

 
Yalnızca Avrupa ülkelerinde istenilen bu sigorta, karşı tarafa verilen zararları karşılar.
Zorunlu trafik sigortası poliçesi, araç ruhsatı ve vergi numarası gereklidir.
 
15 günlük (63,30 Euro),
1 aylık (79,13 Euro),
3 aylık (142,42 Euro),
5 aylık (205,73 Euro),
6 aylık (237,38 Euro) ,
1 yıllık (316,50 Euro)
Not : Evraklar hem Türkçe hem İngilizcedir.Çıkış yaparken yanınızda mutlaka sorun yaşamamak için İngilizce olanını taşıyınız.
 

Kapsamlı bilgi için (T.T.O.K )’ya bakınız.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir